JUpiter ICy moons Explorer (Juice) är det största vetenskapliga rymdprojektet i Europas historia. Rymdsonden, som är planerad för uppskjutning den 13 april i år, ska göra den 8 år långa resan mot Jupiter för att studera tre av dess största månar. Månarna Ganymedes, Europa och Callisto är alla täckta av ett tjockt lager is, vilket bidragit till många teorier om att det kan finnas flytande vatten, och kanske även förutsättningar för liv, under ytan.

Två utav de tio instrument som utgör Juice är utvecklade och byggda här i Sverige, med Institutet för Rymdfysik, IRF, som ansvarig. Det ena av dem kallas PEP, Particle Environment Package, och är ett samarbete mellan elva olika länder. PEP ska studera olika partiklars rörelser i systemets magnetosfär, samt utflödet av grundämnen från Ganymedes atmosfär. Den informationen kan ge ledtrådar om huruvida det finns flytande vatten på de istäckta månarna, enligt forskningsingenjören Stefan Karlsson. Det andra instrumentet är RPWI, Radio and Plasma Wave Integrator, som ska studera månarnas magnetosfär. Förhoppningsvis kommer detta att ge en större inblick i hur olika fenomen uppstår i magnetosfären, samt kanske ge forskare möjlighet att kartlägga de havsströmmar som man tror flyter under månarnas tjocka istäcken.

Instrumentet RPWI. Foto: IRF

Under våren kommer IRF att hålla i en utställningsturné om de svenska instrumenten. Här kommer man att kunna träffa och ställa frågor till de svenska rymdforskarna som har utvecklat och byggt instrumenten vid IRF i Kiruna. Mer information om utställningsturnén finns på IRF:s hemsida

Sensorn JDC på IRF i Kiruna (Foto: M. Jäderling)
Sensorn JDC som ingår i PEP under utveckling vid IRF i Kiruna. Foto: Miranda Jäderling, Populär Astronomi
Två av sensorerna som ingår i PEP färdigutvecklade, JDC till vänster. Foto: Phillip Wittman, IRF

2 KOMMENTARER

Comments are closed.