Under slutet av juli hölls i den amerikanska kongressen en utfrågning på temat utomjordingar och ufon. Men varför och vad har egentligen framkommit?

Bakgrunden till utfrågningen är att det funnits misstankar om att budgetposter har missbrukats inom det amerikanska försvarsdepartementet. Vita pengar ska ha gått till svarta projekt, projekt som kongressen inte ens meddelats om att de existerar. Ett klassiskt ekobrott helt enkelt, men på det ovanliga temat utomjordiska farkoster.

USA påstås hemlighålla utomjordiska besökare
I korthet kan sägas att det rör sig om tolv farkoster som ska ha kraschat på olika delar av jorden sedan 1930-talet. Bland annat nämns Roswellincidenten 1947. De påstådda projekten (dit pengarna ska ha gått) ska röra så kallad ”reverse engineering”, alltså att man plockar isär och undersöker teknologin i de kraschade rymdskeppen för att ta tillvara på utomjordisk teknik som skulle kunna ge USA ett teknologiskt försprång i världen. Enligt en av kongressledamöterna kan Area 51 vara en av platser där man jobbar med detta. 

De kraschade farkosterna ska också ha innehållit piloter med icke-mänskligt ursprung. Detta påstår i alla fall ett av de förhörda vittnena, David Grusch, en tidigare underrättelseofficer. Men talar han sanning?

– Det enda man kan säga är att han är en ganska bra källa, efter att ha arbetat inom underrättelsetjänst i årtionden utan några anmärkningar, säger Clas Svahn, ordförande vid UFO Sverige. Men det är viktigt att komma ihåg att Grusch själv inte sett något, han återberättar enbart vad andra insatta berättat för honom.

Clas Svahn, ordförande vid UFO Sverige. Foto: privat

Närkontakt i luftrummet
David Grusch uppgav under utfrågningen att inte ens den amerikanska regeringen känner till dessa projekt – istället ska det vara karriärmilitärer som driver dem via anställda vid Pentagon som i sin tur lagt ut uppdraget på privata entreprenörer. Frågan är varför.

– Svagheten i historien är varför inget, om allt nu är sant, har rapporterats till regeringen när det ju gäller idéer och teknik som kan gynna USA. Varför då inte använda det? Det finns ju ingen glädje i att driva detta som ett privat hobbyprojekt i årtionden, det måste i så fall finnas många inblandade som är missnöjda över att det inte används, spekulerar Clas Svahn.

Under utfrågningen hördes också två andra vittnen, David Fravor och Ryan Graves, båda två tidigare stridspiloter inom amerikanska flygvapnet. Båda har vid flygningar, tillsammans med ett flertal andra piloter, stött på okända föremål i luftrummet där de tränade. Föremålen, ufona om man så vill, ska ha setts både på radar, på infraröda bilder och med blotta ögat. Kollegor till Ryan Graves har tidigare beskrivit föremålens utseende; likt en stor genomskinlig badboll med en svart låda inuti. Lådans kanter ska ha nått ut till badbollens innersidor. Vid ett tillfälle ska ett av flygplanen ha varit bara 15 meter ifrån att kollidera med en av dessa ”badbollar”.

Upprörda känslor inom Pentagon
David Grusch å sin sida säger att han blivit hotad till livet, samt sin familjs liv, efter det att han valt att visselblåsa om allt detta. Detta uttalande ska ha upprört Dr. Sean Kirkpatrick, AARO:s chef på Pentagons ufo-kontor. AARO står för All-domain Anomaly Resolution Office och är en del av det amerikanska försvarsdepartementet. På AARO utreds ufo-rapporter och andra anomalier i luft- och havsrummet.

– Kirkpatrick blev jätteförbannad efter kongressutfrågningen och tog till sitt personliga LinkedIn-konto för att skriva att det visst inte skett någon förföljelse av visselblåsare och att det Grusch berättat om detta inte är sant. Någonting med den här utfrågningen har uppenbarligen skapat en schism inom Pentagon, berättar Clas Svahn.

Under utfrågningen sade David Grusch också att det fanns fler uppgifter som han inte kunde berätta om i ett sådant öppet forum, alltså uppgifter som allmänheten inte kan få ta del av eftersom det rör säkerhetsfrågor. Kongressledamöterna ska tala med Grusch om dessa uppgifter bakom stängda dörrar, men det är oklart om detta gjorts ännu.

Vad händer nu?
Kongressen ska oavsett nu framåt titta närmare på de källor och namn som David Grusch lämnat till kongressen, ta reda på om pengarna har gått till svarta projekt, om dessa farkoster verkligen existerar och om det dessutom finns utomjordiska kroppar undangömda. Några av ledamöterna sade också att de vill besöka Area 51.

– Man ska helt enkelt ta reda på om Gruschs historier går att belägga med bevis, det är det alla väntar på nu. Det borde egentligen vara lätt att kontrollera, förutsatt att det görs ganska snart så att inga bevis hinner flyttas, säger Clas Svahn.

Foto: Michael Herren

Tidigare under sommaren lade demokraten Chuck Schumer fram ett nytt lagförslag på kongressens bord, i vilket han föreslår att man bör skapa en speciell grupp bestående av underrättelsepersonal med uppdrag att undersöka det som kommer fram när det gäller eventuella utomjordiska farkoster och biologiska varelser. Gruppen ska sedan meddela den amerikanska presidenten vad de kommit fram till och presidenten ska i sin tur ha sista ordet om huruvida informationen ska släppas fri eller hemlighållas.

– Lagen kan nog inte antas förrän i slutet av året, men oavsett tror jag inte det kommer att gå att tysta en sådan sak, det är för många inblandade politiker som i så fall sett informationen. Det kommer att komma ut på något vis och vi borde höra något om det rätt snart, avslutar Clas Svahn.