Söndagen den 24 september återvände Osiris-Rex till jorden efter drygt sju år i rymden. Med sig bar den en kapsel innehållande prover från den jordnära asteroiden Bennu, vilken den släppte från 102 000 kilometers höjd och 16:52 svensk tid landade kapseln i Stora Saltsjööknen i Utah där den omhändertogs för att sedan öppnas hos Johnson Space Center i Houston tre dagar senare.

Den 8 september 2016 sköts Osiris-Rex (The Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer) upp från Cape Canaveral Florida och den 3 december 2018 nådde den fram till Bennu, där den ägnade de två nästföljande åren åt att undersöka asteroidens yta för att finna en passande plats för att samla upp prover. Den 20 december 2020 var sonden redo för att utföra sitt primära uppdrag; en robotarm sträcktes ut för att under en kort tid extrahera ytmaterial och drygt sex månader senare påbörjade Osiris-Rex sin hemfärd.

Det första fotot av en hemvändande sond. Den lilla pricken i mitten är Osiris-Rex på väg mot jorden med sin last av asteroidgrus. Bild: ESA.

Osiris-Rex är Nasas första sond som har haft som uppdrag att återföra asteroidprover till jorden. Tidigare provsamlingsuppdrag har skett i japanska rymdagenturen Jaxas regi då sonderna Hayabusa 1 och 2 besökte två andra jordnära asteroider, Itokawa och Ryugu. Hayabusa 1 och 2 samlade upp lite mindre än 1 respektive 5,4 gram material, men Osiris-Rex antas ha hämtat hem runt 250 gram som nu skall analyseras.

Bennu är en typ C-asteroid, vilket innebär att den är rik på kol och flyktiga ämnen. Över 75% av asteroiderna i asteroidbältet tros utgöras av den här typen och de flesta lär finnas i bältets yttre delar men på grund av att de är tämligen mörka objekt, är de också svåra att upptäcka. Apolloasteroiderna, till vilka Bennu hör, är dock en grupp asteroider med omloppsbanor som kommer relativt nära jorden och detta är en av anledningarna till varför just den här stenbumligen valdes ut för närmare inspektion. När Bennu är som närmast, befinner den sig på ett avstånd av cirka 300 000 kilometer, vilket är närmare än månens medeldistans från jorden.

Asteroiderna kan beskrivas som överblivna rester från när solsystemet bildades för 4.57 miljarder år sedan och som inte har påverkats av dynamiska och fysikaliska processer på samma sätt som större kroppar har gjort, och just detta gör dem till intressanta objekt att studera i syfte att lära oss mer om solsystemets historia, formation och inte minst om hur jorden bildades. Bennu kan innehålla samma organiska molekyler som fanns på jorden då livet uppstod och dessutom en högre halt av vissa ädelmetaller än vad som finns i jordskorpan.

I nuläget vet vi inte hur länge det kommer att dröja innan resultaten av de första provanalyserna kommer att offentliggöras men under tiden som vi väntar, ger sig Osiris-Rex ut på nya äventyr under nytt namn. Som Osiris-Apex (Osiris-Apophis explorer) kommer den att ge sig av mot asteroiden Apophis som under 2029 kommer att passera jorden på ett avstånd av 32 000 kilometer.