Vintergatsbandet och de Magellanska molnen

Bild: V Belokurov, D Erkal, A Mellinger