Om Populär Astronomi

Populär Astronomi är Sveriges ledande populärvetenskaplig tidskrift om astronomi och rymdfart. Vi tycker att universum är fascinerande – och något som är värt att förklara, bevaka och utforska.

Populär Astronomi har utkommit fyra gånger per år sedan 2001. Tidigare hette Svenska Astronomiska Sällskapets tidning Astronomisk tidskrift. Den föregicks i sin tur av den skandinaviska tidningen Astronomisk tidsskrift (med två s), och före det Populär astronomisk tidskrift som startades strax efter att Sällskapet bildades 1919.

Nätupplagan för Populär Astronomi går i sin nuvarande form tillbaka till 2008. Nyhetsbloggen startades i december 2004.

Mer om redaktionen hittar du under Kontakt.