I ultraluminösa infraröda galaxer bildas nya stjärnor för fulla muggar – och dör gör de väl också? Fast supernovor, döende massiva stjärnor, är svåra att upptäcka i dessa galaxer. De ligger dolda i galaxens kärna bakom lager av stoft, och syns sällan i synligt ljus. Men nu har ett team lett av Seppo Mattila från Stockholms observatorium upptäckt en supernova i den ultraluminösa infraröda galaxen Arp 299. Upptäckten rapporterades i IAU circular nr. 8473.
Läs mer om forskningsprojektet.

Bild: S. Mattila et al./Nuclear Supernova Search
Galaxen Arp 299 med supernova 2005U. Pilarna visar var den nya supernovan ligger. Arp 299 består egentligen av två kolliderande galaxer, och det är kollisionen som gör att galaxen är så ljusstark. (Bild: S. Mattila et al./Nuclear Supernova Search)