Svarta hål spelar en mycket viktig roll när galaxer bildas, enligt nya databeräkningar. Tiziana di Matteo och kollegor från USA och Tyskland har gjort datamodeller på vad som händer när två galaxer – med varsitt svart hål i mitten – går samman. Det visar sig att det bildas ett ännu större svart hål, men också att galaxens centrum blir en kvasar. Under en tid blåser sedan kvasaren ut materia från centrum, och förhindrar att svarta hålet äter upp hela galaxen.

Pressrelease hos EurekAlert

Bild: Carnegie Mellon University

Två galaxer kolliderar och bildar först en kvasar med ett glupskt svart hål i mitten, sen en vanlig galax. Allt enligt nya datamodeller. (Bild: Carnegie Mellon University)