Hans Bethe var först att lista ut hur solens kärnreaktioner går till, och tillbringade ett liv med att forska om stjärnor, supernovor och hur de tillverkar grundämnen. Han flydde undan nazismen till England och landade till slut i Ithaca, USA. Han verkade under förra seklets andra hälft mot kärnvapensprov, men var själv med i projekten som utvecklade USA:s atombomb.

Om Hans Bethe och fusionreaktioner på svenska
Om stjärnornas kärnreaktioner på nobelprize.org
Dödsruna i Sky & Telescope

Bild: nobelprize.org
Hans Bethe (Bild: nobelprize.org)