Hur stora är de isiga stenarna som bildar Saturnus ringar? Sonden Cassini har undersökt saken genom att sända radiovågor tillbaka till jorden från sin plats bakom ringarna. Dessa radarmätningarna visar att de olika ringarna utgörs av ringpartiklar i olika storlekar.
Dagens astronomibild hos NASA
Bilden i NASAs planetära bildjournal

Bild: RSS, JPL, ESA, NASA
Färgkoderna i bilden visar var de små ringpartiklarna finns. I de lila områden saknas ringpartiklar mindre än 5 centimeter. De gröna områdena innehåller partiklar mindre än 5 centimeter; i de blåa områdena är partiklarna mindre än en centimeter stora. Vi vet förresten från andra mätningar att ringarna alla innehåller ganska stora partiklar, alltså upp till flera meter i diameter.(Bild: RSS, JPL, ESA, NASA)