Inför sonden Deep Impacts möte med kometen Tempel 1 har rymdteleskopet Hubble gjort sin generalrepetition. Och fångade av en händelse ett utbrott av gas och stoft. Möjligen händer något liknande den 4 juli då kometen ska träffas en av 360 ton ’impactor’.
Läs mer på hubblesite.org
Mer om Deep Impact på svenska Astrowebb
Gör din egen krater! Instruktioner hos ESO

Bild: NASA/ESA/P. Feldman/H. Weaver
Hubble-kort på kometen Tempel 1 – den vita pricken i mitten – före och efter utbrottet den 14 juni. Kommer vi att se liknande bilder efter att Deep Impact krockat med kometen? (Bild: NASA/ESA/P. Feldman/H. Weaver)