En av världens mest namnkunniga astrofysiker, John Bahcall, har avlidit. Han var den teoretikern som mer än någon annan bidrog till att lösa gåtan om neutrinerna från solen.
Artikel på Physics Web
John Bahcalls egen hemsida