Vad fick vi veta om kometen Tempel 1 efter att Deep Impacts krock med den i juli? Kometen är lika fast som en driva med pudersnö, enligt projektledaren Michael A’Hearn på NASA. Sedan finns det ovanligt många kratrar på kometen – krockar är tydligen en del av vardagen där. Och efter kraschen så utsöndrades en massa molekyler med kol i. Kanske det tyder på att kometer bär organiskt material med sig.
Pressmeddelande med bild hos NASA

Bild:  NASA/JPL/UMD
Här har Deep Impacts alla bilder på kometen har lagts ihop. Stora pilen pekar på platsen där projektilen träffade kometytan. De andra pilar pekar på ett egendomligt platt område och brantar nära det. (Bild: NASA/JPL/UMD)