Förra året disputerade Boris Gudiksen vid Stockholms universitet med en avhandling som löser problemet om hur det kommer sig att solens korona är så het. Och nu har avhandlingen fått årets Naturvetarpris för bästa doktorsavhandling i fysik under 2004. Priset delas ut av Naturvetareforbundet.

Bild: SOHO
Solens korona enligt satelliten SOHO. Koronan hettas upp till temperaturer på miljoner grader som en följd av den komplexa växelverkan mellan solens magnetfält och gasens rörelser närmare solens synliga yta. (Bild: SOHO)