Små satelliter som kan samarbeta med varandra kan bli framtidens melodi inom rymdbaserad forskning. Nya Prisma-projektet är ett svenskt-tyskt-franskt initiativ som ska utveckla ny teknik, med små samarbetande satelliter alltså, till den framtida jakten på jordliknande planeter. Utan att det kostar för mycket. Aftonbladet summerar med rubriken Sverige söker efter liv i rymden. Det var nog att ta i, men 80 procent av deras läsare tror att det finns intelligent liv i rymden, så en sådan hård vinkling är förståelig.
Pressmeddelande hos Rymdstyrelsen
Pressmeddelande hos Rymdbolaget

Bild: Rymdbolaget
Prisma-satelliterna ska bana vägen för ESAs stora planetsökande projekt Darwin. (Bild: Rymdbolaget)