’Så snart som 2036 kan en asteroid, enligt Nasas beräkningar, träffa jorden om ingenting görs.’ Så står det hos Aftonbladet (se även en mer sansad rapport i SvD). Asteroiden i fråga är Apophis, som kommer med förkrossande stor sannolikhet att missa jorden helt när den passerar 2036. På sin höjd blir den synlig på natthimlen. För att bli ett reellt hot behöver Apophis passera genom ett nålsöga i rymden på 400 meters bredd när den passerar jorden 2029, och observationer fram till augusti tyder starkt på att det inte kommer att hända. Det är å andra sidan sant att NASA överväger att skicka en bemannad sond till en asteroid, lite grann som Bruce Willis fick göra i filmen Armageddon. Det är ett möjligt uppdrag för Constellation, amerikanernas nästa generation rymdskepp och ersättare för rymdfärjorna.
Astrowebb rapporterar om att Constellation nyss passerat ett milstolpe
Andra bloggar om: , , , ,

Bild: NASA
Ett uppdrag för framtidens astronauter kan vara att med hjälp av farkoster som NASAs Orion (bilden) avvärja hotet från framtida asteroider. Sannolikt behövs det dock inte när Apophis svänger förbi jorden år 2036. (Bild: Lockheed Martin Corp.)