ESA-satelliten Integral, som observerar gammastrålning, röntgenstrålning och synligt ljus, har lyckats observera Vintergatans centrum i ett tillfälligt tillstånd av stillhet.

Integral står för International Gamma-Ray Astrophysics Laboratory och dess främsta syfte är att undersöka några av de mest extrema händelserna i universum – gammablixtar, supernovaexplosioner och regioner av universum som kan innehålla svarta hål.

ibis_20-60_GC_gb_movie_M
Centrum av vår galax, sedd med Integrals röntgensyn (Bild: ESA/ISDC)

Vintergatans centrum tros innehålla ett supermassivt svart hål, som kallas Sagittarius A*, och kring detta kretsar ett hundratal hög-energetiska källor, främst röntgenbinärer (eng. X-ray binary). En röntgenbinär är två stjärnor som kretsar kring varandra, där den ena stjärnan har kollapsat till en vit dvärg, neutronstjärna eller ibland till och med ett svart hål. Denna massiva stjärna sliter åt sig material från den andra stjärnan, som spiralerar in i den massiva stjärnan och då ger ifrån sig stora mängder högenergirik strålning, som röntgen- och gammastrålning.

Integral undersöker ungefär 80 sådana binärer kring Sagittarius A*. Binärerna är variabla, det vill säga varierar i ljusstyrka, och Integral lyckades nyligen ta en bild då ett tiotal binärer närmast galaxens centrum var ovanligt stilla. En sådan stund av tillfälligt lugn ger astronomerna vid ESA ett oväntat tillfälle att se djupare in i galaxens centrum och se svagare ljuskällor. Man kan också lära sig andra saker från observationen, till exempel hur svag en röntgenbinär egentligen kan bli.

Läs mer om Integral på ESA:s hemsida.

1 KOMMENTAR

  1. Intressant, förvisso, men … Jag är lite allergisk mot ”binärer”, det heter dubbelstjärnor på svenska även om de lyser i röntgen. Och ett supermassivt svart hål är ett väldigt litet ett, de supertunga i galaxernas centra är oerhört glesa för att vara svarta hål – lika väl som en vanlig tung stjärna mest består av jordiskt laboratorievakuum och ingalunda är särskilt massiv i normal bemärkelse.

Comments are closed.