Gammablixtar eller gammautbrott är något av de mest extrema händelserna i Universum. Nu har ett lag europeiska forskare med bas vid Liverpool John Moores University undersökt efterglöden hos gammablixtar på ett nytt sätt, som kan lära oss mer om hur de uppstår.

Bild:
Ett tänkbart scenario för bildandet av en gammablixt, här i en konstnärs version (Bild: NASA)

Exakt hur gammablixtar egentligen uppstår är inte helt klarlagt idag, men man tror att det rör sig om en mycket tung stjärna i slutstadiet av sitt liv, som exploderar som en supernova och sänder ut chockvågor av materia med hastigheter nära ljusets.

Med hjälp av det nya rymdteleskopet Swift kan forskare få information om när och var ett gammautbrott sker. Då gället det att snabbt rikta sitt teleskop ditåt för att få syn på efterglöden, och eventuellt lära sig mer om gammastrålarnas ursprung.

Med hjälp av en polarimeter på La Palma som kallas RINGO har man lyckats undersöka om ljuset är polariserat, dvs om ljusvågorna svänger i någon särskild riktning. Detta skulle isåfall tyda på att området där ljuset bildas är fyllt av starka magnetfält. Man har däremot inte kunnat se någon särskild polarisering, och därför är denna upptäckt ett steg närmare mot en förståelse om gammablixtarna.

Läs pressmeddelandet hos Eurekalert Space