Några teoretiska fysiker från Umeå Universitet tror sig ha funnit bevis på nya egenskaper hos neutronstjärnor. Det handlar om två separata upptäckter med liknande drag; det handlar om att kombinera gammal hederlig termodynamik och elektromagnetism och korrigera detta med kvantfysik. Det visar sig att en viss egenskap hos elektroner som kallas spinn kan ha en effekt, men de korrektioner som införs blir bara betydande i extrema situationer – som kring neutronstjärnor.

Bild: NASA-JPL-Caltech
En konstnärs uppfattning av en neutronstjärna (Bild: NASA/JPL-Caltech)

De kraftiga magnetfälten kring dessa extremt kompakta stjärnor, i kombination med en relativt låg temperatur, kan förändra hur ljuset från stjärnan beter sig, och därmed också hur energi transporteras från den. Det skulle också kunna ha en effekt på hur olika laddade partiklar rör sig och accelereras i de starka magnetfälten.

Med hjälp av så kallad kvantelektrodynamik (QED) har man också kommit fram till att starka magnetfält kan ha en slags vågbrytande effekt på ljus, som kan få fotoner att splittras eller byta svängningsriktning (s k polarisation).

Förhoppningen är att dessa effekter ska gå att observera indirekt i ljuset från neutronstjärnor.

Läs mer i pressmeddelandet från Umeå Universitet