I tre år har en satellit som kallas Gravity Probe B roterat kring vår kära jord. Ombord finns oerhört känslig mätutrustning, med vilken man testar två effekter av Einsteins allmänna relativitetsteori.

vortex1_crop
Einstein och en modell av hans teori om rumtidens krökning. (Bild: NASA)

Enligt denna teori hänger rummet och tiden samman, och denna rumtid kan krökas av massiva objekt, som Jorden själv. Dessutom borde Jorden ”släpa med” en del av rumtiden efter sig i sin bana runt Solen.

Med hjälp av fyra slags extremt exakta gyroskop ombord på Gravity Probe B (eller GP-B) har dessa effekter undersökts vid Stanfords Universitet. Den första effekten, att Jorden kröker rumtiden, har man i princip lyckats visa. Den andra effekten är dock ungefär 170 gånger svagare, och motsvarar en rotation hos ett gyroskop på ungefär en hundratusendels grad. Man försöker nu minska osäkerheterna i experimentet ytterligare för att kunna mäta upp denna effekt.

Läs vidare i pressreleasen från Stanford.