1280px-Pleiades_large

260px-Gaia_spacecraft
Foto: © Staffan Söderhjelm
På himlen idag
28 jul I sydost till syd lyser Jupiter starkt. Saturnus lyser svagare t v om den.