Artist’s impression of the surface of interstellar comet 2I/Bo

A_comparison_of_two_interstellar_objects_passing_through_our_solar_system
Image of the 2I/Borisov interstellar comet captured with the VLT
På himlen idag
19 jul Jupiter rör sig från öst vid midnatt till syd vid soluppgången. Till höger om den syns Saturnus, och till vänster Mars.