Dinosaurierna kanske utrotades när en asteroid träffade jorden. Men jordens värsta massutdöende verkar ha haft andra orsaker.

Vetenskapsmän från Sydafrika och USA har studerat vad som hände mellan Perm- och Triasåldrarna, då 90% av alla arter i haven dog ut, och 75% av alla på land. Man har jämfört fossiler och sediment från Sydafrika och Kina, och kommit fram till att det var snarare växthuseffekten, orsakad av vulkanaktivitet, som höjde temperaturer och sänkte atmosfärens syrehalt. Källa: pressrelease på Eurekalert.