A 400 by 900 light-year mosaic of images located about 25,000 light years from Earth in the constellation Sagittarius.
Vintergatans händelserika mitt, avbildad av röntgenteleskopet Chandra. Bild: NASA/UMass/D.Wang et al. [källa]

I mitten av vår galax ligger ett stort svart hål. Runt omkring det ligger hopar med unga stjärnor, som har varit lite av ett mysterium för astronomer. Bildades stjärnorna där? Är de egentligen gamla men ser yngre ut pga svarta hålets påverkan? Samtliga idéer har sina problem.
Men nu har Atakan Gürkan och Frederic Rasio från Illinois i USA hittat på en teori som kanske funkar. Stjärnhoparna närmar sig galaxens mitt med hjälp av ett eget, mellanstort svart hål mitt i varje hop. Och rätt vad det är så har man faktiskt sett en stjärnhop nära galaxens mitt som man tror innehåller även ett svart hål.
Notis i New Scientist
Artikeln på arXiv.org