Artist_s_view_of_the_Shuttle_servicing_mission_to_HST_medium


Rymdteleskopet Hubble behöver ett underhållsbesök för att kunna fortsätta leverera vetenskap och bilder till jorden. Men nu har Bush-administrationen gjort klart att NASA får i sin budget för 2006 bara pengar för att avveckla teleskopet.

Det rapporterar bland andra space.com.

Läs även frågor och svar om Hubbles framtid hos NASA.