Astronomer från Wales har upptäckt en galax som verkar helt sakna stjärnor. VIRGOHI21, som den heter, lyser bara som en radiokälla, och tycks inte innehålla mer än kall vätgas. Dock är den stor som en galax ska vara. Kanske VIRGOHI21 består mest av mörk materia – i så fall skulle den vara en viktig pusselbit för forskare som undersöker hur galaxer bildas.
Artikel i DN
Pressrelease från PPARC
Artikeln på ArXiv.org

Bild: Minchin et al/Univ of Cardiff/PPARC
Här gömmer sig mörka galaxen VIRGOHI21. (Bild: Minchin et al/Univ of Cardiff/PPARC)