Att det var spännande att hitta metan på Mars var alla marskännare ense om. Men det är bara ESAs Vittorio Formisano som tror att det också finns formaldehyd på grannplaneten. Hans tolkning av mätningar är kontroversiella, i synnerhet att det finns så pass mycket marsiansk formaldehyd att den måste ha något slags mikroorganismer som källa. Formisano, vars artikel om saken ratats av tidsskriften Nature, tror på att liv finns på Mars, kanske 50-100 meter under ytan, men medger att vi har en bit kvar innan vi kan vara säker på det.
Artikel i Nature


Bild: ESA
Vittorio Formisiano, som tror att Mars formaldehyd är ett tecken på liv. (Bild: ESA)