Fysiker tror att de äntligen sett materian som fanns under big bangs första mikrosekunder, och den beter sig som en vätska. Nyheten kommer ifrån partikelacceleratorn Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) i USA, där man försökt i fem år att framkalla en så kallad kvark-gluon-plasma. Den kortlivade plasman är det närmaste man kommer på jorden till hur det var när universum drog igång. Att den liknar en vätska kan ge en förklaring till varför strukturen i universum ser ut som den gör idag.
Artikel i Nature
Pressmeddelande från Brookhaven National Laboratory

Bild: med benäget tillstånd av Brookhaven National Laboratory
Kvarkar och gluoner finns inuti vanliga partiklar som protoner och neutroner. När de får hålla på för sig själva beter de sig som en vätska. (Bild: med benäget tillstånd av Brookhaven National Laboratory. Klicka för att se originalbilden. Bildtext finns i pressmeddelandet)