De största unga galaxer, omgivna av gas och stoft, innehåller stora, växande svarta hål. På National Astronomy Meeting i engelska Birmingham har astronomer berättat om observationer med bland annat rymdteleskopet Chandra på unga avlägsna galaxer. Röntgenstrålning från galaxerna tyder på att de innehåller varsitt svart hål – och att de svarta hålen håller på att bli större. Resultaten bekräftar Tiziana di Matteos datamodeller för hur svarta hål, galaxkollisioner och kvasarer hänger ihop, som vi rapporterade om i februari.
Pressrelease från National Astronomy Meeting
Pressrelease hos Chandra

Bild NASA/CXC/IoA/D.Alexander et al.
Några av prickorna Chandras djupaste bild är unga galaxer med stora svarta hål i. Andra observationer på samma galaxer visar att de är omgivna av mycket stoft. (Bild: NASA/CXC/IoA/D.Alexander et al.)