Det har varit en händelserik vecka på gammablixtfronten. En gammablixten som small den 19 december 2004 var den första som man kunnat studera optiskt och infrarött ljus redan under blixtens första sekunder. Vanligtvis ser man synligt ljus först senare, från gammablixtens så kallade efterglöd. Resultaten, som publiceras i två artiklar i tidsskriften Nature, tyder på att gammastrålningen och den optiska och ir-strålningen har samma källa, mer eller mindre.
Artikel i Spaceflight now

Mars Express’ radarantenner, som vi skrev om häromdagen är tillbaka i leken. Efter noga övervägande vände man på sonden i förhoppning om att solens värme skulle lösa problemet – och det gjorde det.
ESA-pressmeddelande

Bild
Mars Express’ nyss uppvärmda radarbom är nu på plats. Inom de närmaste veckorna ska de andra två bommarna försiktigt fällas ut. (Bild: ESA)