Svenska satelliten Odin är bra på att se tecken på vattenmolekyler i rymden. Nu har den under ledning av ett internationellt team med stockholmsastronomen Kay Justtanont i spetsen riktat sina ögon mot jättestjärnan W Hya, och sett bra mycket mer vattenånga än väntat. Enligt forskarna kan vattnet ha sitt ursprung i istäckta asteroider, kometer eller planeter som ligger nära stjärnan. Resultaten publiceras snart i tidsskriften Astronomy & Astrophysics.
Artikeln på ArXiv.org

Bild: Rymdstyrelsen
Satelliten Odin har sett tecken på vattenånga nära jättestjärnan W Hya, som ligger 250 ljusår från jorden. (Bild: Rymdstyrelsen)