Saturnus underliga lilla måne Phoebe föddes inte samtidigt som Saturnus andra månar. Analyser av bilder från satelliten Cassini har visat att Phoebe liknar mer de små asteroider som syns i yttre delarna av solsystemet än Saturnus andra månar. Hon verkar dock inte ensam om att komma utifrån – av 12 nya saturnusmånar som rapporterats nyligen har hälften banor som liksom Phoebes tyder på liknande ursprung.
Cassini-pressmeddelande hos NASA

Bild: NASA/JPL/Space Science Institute
På månen Phoebes yta syns tecken på isar och organiska föreningar som skvallrar om ett usprung långt bortom Saturnus. (Bild: NASA/JPL/Space Science Institute)