Rymdteleskopet Spitzer har plåtat Sombrerogalaxen i infrarött. Den nya bilden visar var galaxens stoft ligger, mest i en platt ring. Galaxens centrum lyser också starkt i infrarött. Där finns enligt andra observationer ett supermassivt svart hål.
Spitzer presenterar bilden på Sombreron

Bild: NASA/JPL-Caltech/R. Kennicutt, University of Arizona, och SINGS-teamet
Sombrerogalaxens ring av stoft och damm syns i rött i denna bild. Den är inte helt platt, vilket tyder på någon annan galax påverkat den någon gång för länge sen (Bild: NASA/JPL-Caltech/R. Kennicutt, University of Arizona, och SINGS-teamet)