Svenska satelliten SMART-1 har gjort unika måtningar på månens steniga yta. Med fiffiga instrumentet D-CIXS så har man för första gången från rymden sett tecken på grundämnet kalcium. Brittiskt byggda D-CIXS måter hur röntgenstrålning från solen återkastas från olika grundåmnen på månens yta.
Pressmeddelande hos ESA

Bild: ESA/D-CIXS/Hidden Loft Observatory
SMART-1 har mått upp månens kalciumrika yta, i alla fall vid det mörka området som kallas Farornas hav. (Bild: ESA/D-CIXS/Hidden Loft Observatory)