Rymdteleskopet James Webb Space Telescope, som är tänkt ta över efter Hubbleteleskopet, har ekonomiska problem. Inget ovanligt för stora NASA-projekt, men JWST har redan kostat en miljard dollar mer än budgeterat. Nu föreslår en tillsynskommité att teleskopets spegel slipas bara en gång, istället för planerade två gånger. Det skulle inte påverka teleskopets färdigheter i infrarött, men det skulle bli bra mycket sämre på att se synligt ljus.
Artikel i New Scientist

Bild: Northrop Grumman Space Technology
James Webb Space Telescope, som flyger tidigast 2011, ska se bäst i infrarött. Men dess möjligheter till att forska även i synligt ljus är nu hotade. (Bild: Northrop Grumman Space Technology)