I jättestjärnhopen Westerlund 1 finns inga svarta hål, verkar det som. Jaha, säger ni, nyhetstorka eller? Men i hopen har det upptäckts en rätt stor neutronstjärna, som måste bildats när en stjärna med massa cirka 40 gånger solen exploderade. Då måste väl en stjärna vara ännu större för att kunna ha en chans att lämna ett svart hål bakom sig. Det är enligt Chandra-astronomerna en smått överraskande slutsats.
Pressrelease hos Chandra

Bild: ESO/WFI/2.2-m MPG, NASA/CXC/UCLA/M.Muno et al.
Neutronstjärnan i hopen Westerlund 1 skiner i röntgenstrålning och har setts av rymdteleskopet Chandra (t h). I synligt ljus (t v) syns den inte alls. (Bild: ESO/WFI/2.2-m MPG, NASA/CXC/UCLA/M.Muno et al.)