Den amerikanska astrobiologen Margaret Turnbull har presenterat en topp-tio lista över de allra bästa ställen att leta utomjordiskt liv. De stjärnor med störst chans att härbärgera planeter med liv på är epsilon Indi i stjärnbilden Indiern, och stjärnan beta CVn, i Jakthundarnas stjärnbild. Turnbull tycker att de är de bästa stjärnorna att leta radiosignaler från utomjordingar respektive ta kort på jordliknande planeter. Hon har i sin lista tagit hänsyn till en mängd olika faktorer som kan påverka liv bortom solsystemet. Läs hela listan här .

Bild:  NASA/Digital Sky Survey
Stjärnan tau Ceti liknar solen, och finns med på Margaret Turnbulls favoritkandidater för att leta liv kring. Det lär bli ett jobb för europeiska projektet Darwin, nu när NASA:s motsvarande lagts ner. (Bild: NASA/Digital Sky Survey)