Bild: NASA/JPL-Caltech/UCLA
Den nyligen upptäckta dubbelhelixnebulosan. (Bild: NASA/JPL-Caltech/UCLA)

Astronomer vid UCLA i Los Angeles har hittat en nebulosa med ovanliga likheter till dubbelhelixmolekylen DNA. Den nya nebulosan utmärker sin form i bilder från det infraröda rymdteleskopet Spitzer. Den ligger tätt intill Vintergatans centrum, inte mer än 300 ljusår från det supermassiva svarta hålet. Nebulosan tros ha fått sin form från det starka magnetiska fältet i centrum av vår galax. Men än så länge verkar det lite oklart hur det kan ha gått till. Sannolikt kommer framtida observationer fastställa den tredimensionella strukturen, och kanske hittar man liknande nebulosor på annat håll.
Läs mera hos UCLA