Liksom Saturnus, är Uranus omringad av ringar. Dessa är dock mycket mindre tydliga. Genom att kombinera bilder från rymdteleskopet Hubble och infraröda bilder från amerikanska Keck-teleskopet, har man nu kunnat upptäcka en tjock blå ring kring denna planet. Den nya ringen är blå på grund av dess ämnesinnehåll, som tyder på att den kan ha bildats genom mikrometeoriter som krockat med en närliggande måne.
Pressmeddelande hos University of California

Bild: Science
Den nyligen upptäckta yttre blåa ringen runt Uranus. Klicka för att se hur bilderna har sammanslagits. (Bild: Science)