Teamet som upptäckte planetkandidaten Xena, eller 2003 UB313, har observerat den på nytt, denna gång med självaste Hubbleteleskopet. Mike Brown med kollegor har gjort en ny uppskattning på hur stor Xena är, och upptäckt att den är knappt större än Pluto. Det är mindre än man hittills trott , därför att den kontroversiella småplaneten visar sig vara otroligt bra på att reflektera det lilla solljus som når den 14,5 miljarder kilometer ut där den är just nu. 2003 UB313 blir till och med solsystemets glansigaste måne, efter den isiga saturnusmånen Enceladus.
Mike Browns webbsida om småplaneten och dess upptäckt
Originalartikeln på ArXiv.org
Artikel på New Scientist Space
Pressrelease på hubblesite.org

Bild: NASA/ESA/M. Brown/Caltech
Planetkandidaten Xena (som ännu inte fått något officiellt namn) är bara en suddig prick i denna Hubblebild. Utifrån bilden har Mike Brown med kollegor kommit fram till att den är bara fem procent större än Pluto – men desto bättre än Pluto på att reflektera solljus. (Bild: NASA/ESA/M. Brown/Caltech)