Har fysikens lagar alltid varit de samma? Det antar alla astronomer, men det kanske inte är så. Under ett par års tid har noggranna mätningar på avlägsna kvasarer börjat peka på att fysiken var annorlunda förr. I våras bekräftades det att protoner verkar ha blivit tyngre jämfört med elektroner. Andra observationer tyder på att den berömda finstrukturkonstanten, som bestämmer hur den elektromagnetiska kraften beter sig, kanske inte är så konstant egentligen. Men mätningarna har varit kontroversiella. Nu har dock lundaastronomerna Maria Aldenius och Sveneric Johansson gjort nya mätningar i sitt forskningslabb som stramar upp fysiken bakom kvasarmätningarna. Och de har bekräftat att finstrukturkonstanten är inte som den en gång var. Den har, omtumlande nog, ändrat sig med några miljontedelar under de senaste sex miljarder år.
Pressmeddelande hos Lunds universitet
Originalartikeln på ArXiv.org
Mer om jakten på de föränderliga konstanterna i Scientific American
Artikel av kvasarobservatören John Webb i Physics World (pdf)

Bild: University of New South Wales
Ett spektrum kan berätta en hel del. Ljuset från en kvasar i det unga universum passerar genom gasmoln som absorberar ljuset vid våglängder som beror på finstrukturkonstanten. Sex miljarder år senare når ljuset jorden men absorptionerna stämmer inte riktigt överens med det som man ser i labbet i Lund. Kanske så finns det något skumt fel som krupit in i beräkningarna nånstans – eller så var fysikens lagar faktiskt lite annorlunda förr i tiden. (Bild: University of New South Wales )