Plutos två nya månar har nu blivit döpta. Internationella Astronomiska Unionen kungjorde i veckan att de ska heta Nix och Hydra. Månarnas initialer N och H hyllar plutosonden New Horizons, som kommer på besök 2015. Bokstavshyllningar är lite av en tradition därute – Plutos P och L är tillägnade amerikanska astronomen Percival Lowell som startade jakten på Pluto en gång i tiden. Vi vill istället hylla de anonyma krafterna som redan uppdaterat den svenska upplagan av Wikipedia med sidor om Nix och Hydra. Annars är astronomisk information på svenska Wikipedia en mycket oäven historia.
Läs mer hos Hubbleteleskopets webbplats

Bild: NASA, ESA, H. Weaver (JHU/APL), A. Stern (SwRI) och HST Pluto Companion Search Team
Pluto (upptäckt 1930) med sina månar Charon (1978) och nydöpta Nix och Hydra som hittades först 2005. (Bild: NASA, ESA, H. Weaver/JHU/APL, A. Stern/SwRI och HST Pluto Companion Search Team)