Varför finns det så lite antimateria i universum? Det är en av frågorna som satelliten Pamela, som lyfte igår från kazakstanska Baikonur, hoppas kunna svara på. Pamela ska i mer detalj än någonsin förr studera de antiprotoner och positroner som strömmer in från yttre rymden i form av kosmisk strålning. Och om man har riktig tur så fångar man in även kärnor av antihelium, om några skulle finnas därute. Bland instrumenten finns en manick för att se till att bara partiklar som fångas på rätt sätt registreras av satellitens detektorer, och den är byggt vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm. Läs mer om den på KTHs egen Pamela-sida.
Artikel på New Scientist Space

Bild: Pamela-kollaborationen/INFN
Satelliten Pamela genomgår tester (och lite handpåläggning) innan uppsändning från Baikonur på torsdagen. (Bild: Pamela-kollaborationen/INFN)