Det händer en hel del på och kring grannplaneten. Lilla strövaren Opportunity börjar närma sig sitt viktigaste mål, kratern Victoria. Både Opportunity, sin strövarsyster Spirit, sonden Mars Global Surveyor och kretsaren Mars Odyssey har alla fått förnyat förtroende av amerikanska rymdstyrelsen NASA. Och till sist dåliga nyheter för vidskepliga: Mars Express har tagit en ny bild på ’ansiktet på Mars’, och det ser mer och mer ut som ett helt vanligt berg.

Bild: NASA
Opportunity är nästan framme vid den 750 meter breda och 70 meter djupa kratern Victoria. Väl där hoppas man att stenarna i kraterns väggar kan ge en helt ny inblick i Mars geologiska historia. (Bild: NASA/JPL-Caltech)