Svarta hål är osynliga, men den överhettade materian kring dem avger tillräckliga mängder med gammastrålning för att vara synliga. Till skillnad från vanliga gammablixtar, lyser dessa mer kontinuerligt i gammastrålning. Genom att använda en stor mängd med mätningar, från 4 års datainsamling med rymdobservatoriet Integral, där man kan skilja mellan gammastrålar som kommer från punktkällor den diffusa bakgrunden, har man nu kunnat kartlägga över 300 svarta hål i Vintergatan och 100 supermassiva svarta hål utanför den. Integral befinner sig i en bana på 60000 kilometers höjd över jorden, och åker ett varv runt jorden vart tredje dag.
Läs mera om Integral
Läs mera hos ESA

sky_earth_crop_L
Himmelssfären med de nyligen upptäckta svarta hålen. (Bild: ESA/IKI Integral team)