Modern planetbildningsteori förklarar processen genom flera faser. Planeter bildas kring en stjärna först efter att en ackretionsskiva av gas bildats. Planeten föds sedan ur gasen i ackretionsskivan. En ny studie som använder sig av infraröda observationer från rymdteleskopet Spitzer har nu visat att strålningen från heta stjärnor snabbt förstör ackretionsskivan, och därmed inte tillåter planeter i sin omgivning. De studerade stjärnorna är 100 gånger större än solen och vindarna från vissa av de omvandlar ackretionsskivan till kometliknande strukturer.
Läs mera hos Spitzer Space Telescopes nyhetshörna

The potential planet-forming disk (or "protoplanetary disk") of a sun-like star is being violently ripped away by the powerful winds of a nearby hot O-type star in this image from NASA's Spitzer Space Telescope. At up to 100 times the mass of sun-like sta
Heta stjärnor förstör de omgivande ackretionsskivorna av gas, ur vilka planeter föds (Bild: NASA/JPL-Caltech/Z. Balog (Univ. of Ariz./Univ. of Szeged))