Jules Verne är namnet på ett europeiskt byggt, fullständigt automatiserat rymdfordon som ska skickas upp till den Internationella rymdstationen under sommaren 2007. Det ska transportera reservdelar, samt göra av med rymdstationens avfall och trasiga skrotdelar. Jules Verne är det mest avancerade och komplexa rymdskeppet som någonsin byggts i Europa, och nu har det 20 ton tunga fordonet visat enastående resultat då det testats i en rymdsimulator – det vill säga, en maskin som skapar kyla, vakuum, och höga strålningsdoser. Testerna behövs för att försäkra att instrumentet kommer att fungera ute i rymden.
Läs mer hos ESA

ESA - A. Le Floc'h
Rymdstationens nya hjälpreda Jules Verne testas på ESA/ESTEC i Nederländerna. (Bild: ESA – A. Le Floc’h)