Mörk materia ser man inte, men dess effekt på synliga strukturer, såsom galaxer, kan man mäta. Den gravitationella dragkraften från mörk materia kan liknas vid en lins som förvränger den observerade formen av förgrundsgalaxer. En internationell forskargrupp har använt mätdata från världens största teleskop och har för första gången kunnat rekonstruera den tredimensionella fördelningen av mörk materia i universum. Studier av denna typ är viktiga för att förstå hur galaxer bildades för kring tio miljarder år sedan.
Läs mera hos Nature
… och hos Hubble Space Telescope

hs-2007-01-a-web_print
Mörk materia-fördelningen enligt 575 bilder från det rymdbaserade HST samt VLT, Subaru och forskarnas andra mätdata (Bild: NASA, ESA, R. Massey vid CalTech)