Efter ett halvår i rymden tappar en astronaut uppemot 11 procent av sin benmassa, och den växer bara väldigt långsamt tillbaka när man står på jorden igen. Det är slutsatsen av ett forskningsprojekt som NASA genomfört. De sexton rymdfarare som ingick i studien fick sina höftben röntgade innan och efter turer på Internationella rymdstationen. Ingen av dem hann utveckla regelrätt benskörhet under sin vistelse i tyngdlöshet, men den lägre benmassa innebär en större risk för benbrott när man kommer hem. Det är ett problem som kan bli riktigt akut efter långa rymdflygningar, som till exempel framtida resor till Mars.
Läs mer hos NASA

Bild: NASA
Tappar styrka i skelettet – besättningen på Internationella rymdstationen just nu. Från vänster Mikhail Tyurin, Michael Lopez-Alegria och Sunita Williams (som åkte upp i rymdfärjan med Christer Fuglesang). (Bild: NASA)