NASAs nya rymdteleskop Swift har tagit nedanstående bild, som visar något så ovanligt som två supernovor i en och samma galax.

Bild: Stefan Immler NASA/GSFC, Swift Science Team
Två supernovor inom loppet av 16 dagar i den avlägsna galaxen MCG +05-43-16 (Bild: Stefan Immler NASA/GSFC, Swift Science Team)

Det rör sig om den avlägsna galaxen MCG +05-43-16, vars spiralstruktur kanske skymtar i bilden ovan. De båda supernovorna upptäcktes med endast 16 dagars mellanrum – något av en sensation då supernovor vanligtvis uppstår ungefär var 50-100:e år i en normal galax.

De två novorna är dessutom av olika typ – den vänstra i bilden ovan är av s k Typ II, som uppstår då en mycket tung och kompakt stjärna får slut på bränsle och kollapsar då den inte orkar hålla emot sin egen gravitation. Den högra är istället en supernova av Typ Ia, som uppstår då gas dumpas på en vit dvärgstjärna tills den blir för tung för att klara av det och då sprängs i bitar.

Läs mer om upptäckten hos NASA
Läs mer om Swift