Nästan precis 99 år sedan träffades jorden av det som troligen var vår tids värsta nedslag från rymden, och som skulle kunnat döda miljontals om det träffat en storstad. En 20-meter-stor asteroid- eller kometdel exploderade över en glest befolkad del av Sibirien och ödelade mer än 2000 kvadratkilometer skog. Nedslaget har blivit känt som Tunguska-händelsen. Man har antagit att rymdbumlingen i fråga brann upp spektakulärt i luften innan den träffade marken, delvis därför att inga övertygande nedslagskratrar har hittats. Men nu har italienska forskare undersökt den 30 meter breda Chekosjön (Sky & Telescope-artikeln om upptäckten pekar ut Chekosjön på Google Maps), och tror att den kan ha skapats av nedslaget 1908. Sjöns form avviker från andra liknande i närheten, och dess trattliknande botten påminner starkt om kratersjöar på annat håll i världen.
Artikel hos Nature News
Läs originalartikeln i tidsskriften Terra Nova

Bild: Smithsonian Institution
Tunguska-händelsen för 99 år sedan är vår tids mesta nedslag från rymden, men den lämnade mest nedfallna träd och ingen krater efter sig. Trodde man — nu träder trattbottnade Chekosjön fram (den syns inte på bilden – kolla här istället) och ser ut som den kunde ha skapats av nedslaget. (Bild: Smithsonian Institution)